വഴിതെറ്റി വന്ന നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വാഗതം ..മനസ്സില്‍ വിരുന്നു വരുന്നുവക്ക് ചേര്‍ന്നിരിക്കാന്‍ ഒരിടം ...അതാണ്‌ എനിക്ക് ഇവിടം ...സ്നേഹം ആദില!!!
ഞാന്‍ എഴുതാന്‍ ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്നു.ഞാന്‍ എഴുത്തിനെ പ്രണയിക്കുന്നു.
പക്ഷെ അതെനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രവും എന്‍റെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി മാത്രവുമാണ്.[സലിന്‍ജര്‍ ]

Wednesday, July 22, 2009

കൃഷ്ണ ഭക്തയായ വിദ്യാ കൃഷ്ണന്‍

അധികം ഒന്നും സംസാരികാത്ത അവള്‍ ഒരു പൂര്‍ണ്ണ ചന്ദ്രികയെ പോലെ ക്ലാസ്സില്‍ എന്നും തിളങ്ങുമായിരുന്നു ...ഒരുപാട് മുടിയും അതില്‍ ഒരു തുളസിക്കതിരും നെറ്റിയില്‍, പൊട്ടും കണ്ണുമെഴുതി ആത്മാവിനെ വെളിപ്പെടുതുമാറുള്ള അവളുടെ ചിരിയിന്നും ഞാന്‍ ഓര്‍ക്കുന്നു.ഒരു കൊച്ചു ശാലീന സുന്ദരി.വലിയ കൃഷ്ണ ഭക്തയാണ് അവളുടെ പേര് പോലെ തന്നെ.വിദ്യാ കൃഷ്ണന്‍ എന്ന കൃഷ്ണ ഭക്ത എന്നാലും മറ്റു മതങ്ങളെ ഒരു പാട് ബഹുമാനിക്കുന്നു ,സ്നേഹിക്കുന്നു...ജീവിതത്തെ ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരിയോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന വിദ്യയുടെ സ്നേഹം അവളുടെ ഡയറിയില്‍ ഒളിപ്പിച്ചത് എന്‍റെ മുന്നില്‍ വന്നപ്പോള്‍ ,,,,ഞാന്‍ എന്ന ടീച്ചര്‍ക്കുള്ള മറ്റൊരു അംഗീകാരം!
[CLICK ON THE IMAGE TO ENLARGE & READ]