വഴിതെറ്റി വന്ന നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വാഗതം ..മനസ്സില്‍ വിരുന്നു വരുന്നുവക്ക് ചേര്‍ന്നിരിക്കാന്‍ ഒരിടം ...അതാണ്‌ എനിക്ക് ഇവിടം ...സ്നേഹം ആദില!!!
ഞാന്‍ എഴുതാന്‍ ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്നു.ഞാന്‍ എഴുത്തിനെ പ്രണയിക്കുന്നു.
പക്ഷെ അതെനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രവും എന്‍റെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി മാത്രവുമാണ്.[സലിന്‍ജര്‍ ]

Wednesday, September 15, 2010

When distant places comes to you....

I Wonder and I love these.Hope you too
Photobucket
Below are some beautiful 3-D pictures.  
May be some of you already have seen this. But still let me share to those who might have not seen....:) 
Sit back and enjoy the beauty of Mysore Palace when you have free time.
Click on the picture and move your mouse around and the picture will give you a 360 degree view.                            Sulphur Creek in Capitol Reef National Park

Beneath Double Arch, Arches National ParkPayson Canyon, Utah 

[Acknowledgement to the two friends who forwarded this to my mail box]