വഴിതെറ്റി വന്ന നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വാഗതം ..മനസ്സില്‍ വിരുന്നു വരുന്നുവക്ക് ചേര്‍ന്നിരിക്കാന്‍ ഒരിടം ...അതാണ്‌ എനിക്ക് ഇവിടം ...സ്നേഹം ആദില!!!
ഞാന്‍ എഴുതാന്‍ ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്നു.ഞാന്‍ എഴുത്തിനെ പ്രണയിക്കുന്നു.
പക്ഷെ അതെനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രവും എന്‍റെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി മാത്രവുമാണ്.[സലിന്‍ജര്‍ ]

Wednesday, May 5, 2010

നാക്കും ,വാക്കും

എന്റെ ഈ അടുത്ത് കാലങ്ങളിലെ ചില എഴുത്തുകള്‍ നിങ്ങളോട് പറയാന്‍ വെമ്പുന്ന സത്യം ഡോക്ടര്‍ ഇന്റെ ലെക്ച്ചരില്‍ നിന്നും കേള്‍ക്കുമല്ലോ ....എന്റെ  കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റ്‌ ഉകള്‍ ആയ "ബൂമറാങ്ങ് ","വാക്കുകള്‍ ",ഉമ്മുമായുടെ പാട്ടും ,പേരകുട്ടിയുടെ നാക്കും " എന്നിവ ഈ ആശയത്തെ കാണിക്കുന്നു ...നാക്കും ,വാക്കും എന്ന ആശയത്തെ . കേള്‍ക്കു ....